Trwa ładowanie...
d34va30
espi

TERESA - Uchwalenie przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółk...

TERESA - Uchwalenie przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki. (11/2014)
Share
d34va30
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-24
Skrócona nazwa emitenta
TERESA
Temat
Uchwalenie przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A.(Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 maja 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła jednolity tekst Statutu Spółki, którego treść zostaje załączona do niniejszego raportu bieżącego. Podstawą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki była uchwała ZWZ Spółki nr 20/2014 oraz uchwała ZWZ Spółki nr 19/2014, w której została uchwalona zmiana brzmienia §6 Statutu. Treści powyższych uchwał ZWZ zostały przesłane w raporcie bieżącym nr 6/2014.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. III wersja23.05.2014.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. III wersja23.05.2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERESA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-300 Gutowo Małe
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powidzka 50
(ulica) (numer)
061 4388314 061 4388326
(telefon) (fax)
sekretariat@pani-teresa.com.pl www.pani-teresa.com.pl
(e-mail) (www)
7891001653 630278940
(NIP) (REGON)
d34va30

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-24 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34va30

Podziel się opinią

Share
d34va30
d34va30