Trwa ładowanie...
d18pga6

TERESA - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadz...

TERESA - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. (20/2011)

Share
d18pga6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
TERESA
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PANI TERESA MEDICA S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. informuje, że w dniu 23-11-2011r. otrzymał od PZU Asset Management SA, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, zawiadomienie zgodnie z którym informuje, iż w wyniku rozliczenia w dniu 18 listopada 2011r. transakcji sprzedaży na rynku regulowanym 50.000 sztuk akcji Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. do portfeli inwestycyjnych klientów PZU Asset Management SA, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył w dół 5%. 1. Liczba akcji posiadanych przez PZU Asset Management SA przed zmianą udziału: 185.896 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 6,05% Liczba głosów z akcji: 185.896 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,05% 2. Liczba akcji posiadanych aktualnie przez PZU Asset Management SA tj. po zmianie udziału: 135.896 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,42% Liczba głosów z akcji: 135.896 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,42%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18pga6

| | | PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TERESA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-300 | | Gutowo Małe | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powidzka | | 50 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 4388314 | | 061 4388326 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@pani-teresa.com.pl | | www.pani-teresa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7891001653 | | 630278940 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18pga6

Podziel się opinią

Share
d18pga6
d18pga6