Trwa ładowanie...
dpdcs8d
dpdcs8d
espi

TESGAS S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku (24/2014)

TESGAS S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku (24/2014)
Share
dpdcs8d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2014 roku. Raport zostanie opublikowany 5 listopada 2014 roku. Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu okresowego Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2014 roku ustalony był na 14 listopada 2014 roku (raport bieżący nr 4/2014). Podstawa prawna: Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorowska 9
(ulica) (numer)
(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)
777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)
dpdcs8d

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2014-11-03 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpdcs8d

Podziel się opinią

Share
dpdcs8d
dpdcs8d