Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

THE FARM 51 GROUP S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

THE FARM 51 GROUP S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza (8/2014)
Share
d4exd3o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | THE FARM 51 GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd The Farm 51 Group S.A. informuje, iż w dniu 4 listopada 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Pana Roberta Siejki, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2014 roku następujących punktów obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie (pkt 4): Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 5. Zamknięcie
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwały na NWZ zmiana statutu 26 11 2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Robert Siejka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o