Trwa ładowanie...
d3j334l

Tilia Spółka Akcyjna - Umowa przeniesienia wierzytelności (6/2015) - EBI

Tilia Spółka Akcyjna - Umowa przeniesienia wierzytelności (6/2015)

Share
d3j334l

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa przeniesienia wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TILIA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Łodzi informuje, że w wyniku przeprowadzanego audytu stwierdzono brak publikacji informacji o podpisaniu 29 grudnia 2014 r. umowy zbycia wierzytelności o istotnej wartości. Przedmiotem rzeczonej umowy jest przeniesienie wierzytelności w kwocie 2 223 811,00 zł, jaka przysługuje Emitentowi w stosunku do spółki SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wynikająca z umowy z dnia 09 listopada 2011 roku zbycia akcji Spółki Akcyjnej Łódzkiego Klubu Sportowego (punkt 1.2.11 dokumentu informacyjnego Emitenta). Wierzytelność została nabyta przez spółkę INGENIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi Cena przeniesienia wierzytelności wyniosła 10 000,00 zł. Wierzytelność została uznana za istotną, ponieważ jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta w momencie zawierania umowy zbycia wierzytelności. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1)
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Filip Kenig Prezes Zarządu
Michał Woźniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

Podziel się opinią

Share
d3j334l
d3j334l