Trwa ładowanie...
d37lu7u

TIM - Oświadczenie o zamiarze przekazywania przez TIM SA rozszerzonych skonsolidowanych raportów...

TIM - Oświadczenie o zamiarze przekazywania przez TIM SA rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i rozszerzonych skonsolidowanych raportów półrocznych . (1/2012)

Share
d37lu7u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Oświadczenie o zamiarze przekazywania przez TIM SA rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i rozszerzonych skonsolidowanych raportów półrocznych .
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), niniejszym oświadcza, iż począwszy od 2012r, w skonsolidowanych raportach kwartalnych Emitenta zawarte będą informacje, o których mowa w § 83 ust.1 ww. Rozporządzenia, zaś w skonsolidowanych raportach półrocznych Emitenta zawarte będą informacje, o których mowa w § 83 ust.3 ww Rozporządzenia. W związku z powyższym Emitent nie będzie odrębnie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, ani jednostkowych raportów półrocznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37lu7u

| | | TIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TIM | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 55-011 | | Siechnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Eugeniusza Kwiatkowskiego | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-71) 37 61 621 | | (0-71) 37 61 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@tim.pl | | www.tim.pl, www.ri.tim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897 000 96 78 | | 930339253 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2012-01-31 Anna Słobodzian- Puła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37lu7u

Podziel się opinią

Share
d37lu7u
d37lu7u