Trwa ładowanie...
d4fkr7q

TIM - Terminy przekazywania przez TIM SA raportów okresowych w 2012r. (2/2012)

TIM - Terminy przekazywania przez TIM SA raportów okresowych w 2012r. (2/2012)

Share
d4fkr7q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TIM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez TIM SA raportów okresowych w 2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), niniejszym podaje daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2012 roku: 1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne: a) raport za IV kwartał 2011r ? Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2011r na podstawie par.102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), b) raport za I kwartał 2012r ?
15.05.2012r, c) raport za II kwartał 2012r - Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2011r na podstawie par.101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), d) raport za III kwartał 2012r ? 13.11.2012r. 2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012r ? 31.08.2012r. 3. Raporty roczne: a) jednostkowy raport roczny za rok 2011 - 20.03.2012r b) skonsolidowany raport roczny za rok 2011 - 20.03.2012r. Zarząd TIM SA podtrzymuje oświadczenie zawarte w raporcie bieżącym nr 1/2012r przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2012r, iż Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkr7q

| | | TIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TIM | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 55-011 | | Siechnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Eugeniusza Kwiatkowskiego | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-71) 37 61 621 | | (0-71) 37 61 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@tim.pl | | www.tim.pl, www.ri.tim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897 000 96 78 | | 930339253 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2012-01-31 Anna Słobodzian- Puła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkr7q

Podziel się opinią

Share
d4fkr7q
d4fkr7q