Trwa ładowanie...
d1ag0lf
d1ag0lf
espi

TORPOL S.A. - Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konso ...

TORPOL S.A. - Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ag0lf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TORPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie sporu pomiędzy Torpol S.A. (Emitent) działającym jako lider Konsorcjum w skład, którego wchodzą Emitent (z udziałem 40%) oraz Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., (łącznie Konsorcjum) a byłymi kontrahentami tj. Systra S.A. (Systra) oraz Systra - Sotecni S.p.A. (Sotecni) Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż podtrzymując stanowisko uznania wskazanego w przywołanym raporcie bieżącym zakresu roszczeń byłych kontrahentów za bezpodstawne w dniu 13 marca 2015 r. zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami złożony został pozew wzajemny przeciwko Systra i Sotecni obejmujący roszczenia Konsorcjum wobec byłych kontrahentów z tytułu nieobjętych potrąceniem kar umownych naliczonych na podstawie umowy realizowanej pomiędzy tymi podmiotami a Konsorcjum w kwocie ok. 17,2 mln zł, z czego ok. 8,6 mln zł względem Systra (50%) oraz 8,6 mln zł względem
Sotecni (50%). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mogileńska 10G
(ulica) (numer)
+48 (61) 87 82 700 +48 (61) 87 82 790
(telefon) (fax)
ri@torpol.pl www.torpol.pl
(e-mail) (www)
9720959445 639691564
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler
2015-03-13 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ag0lf

Podziel się opinią

Share
d1ag0lf
d1ag0lf