Trwa ładowanie...
d1fiu86
espi

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (17/2013)

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (17/2013)
Share
d1fiu86
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
2013 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. Zawiadomienie dotyczy sprzedaży przez osobę zobowiązaną, w dniu 16 lipca 2013 roku, 60 000 akcji serii A Emitenta. Transakcja zbycia została zawarta w trybie umowy cywilno-prawnej, poza rynkiem regulowanym, po cenie 2,50 zł każda akcja.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
(058) 511 20 00 (058) 511 20 01
(telefon) (fax)
tf@tfskok.pl www.tfskok.pl
(e-mail) (www)
585-13-52-500 191760145
(NIP) (REGON)
d1fiu86

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu
2013-07-26 Tomasz Krasiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fiu86

Podziel się opinią

Share
d1fiu86
d1fiu86