Trwa ładowanie...
d2hifei
d2hifei
espi

TOYA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych ...

TOYA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D (47/2014)
Share
d2hifei
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 23 października 2014 roku otrzymał Uchwałę nr 1188/2014 z dnia 23 października 2014 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w której Zarząd Giełdy: 1. stwierdził, że zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 280 734 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki TOYA SA, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 2. na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 27 października 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w dniu 27 października 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ?PLTOYA000011?.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hifei

Podziel się opinią

Share
d2hifei
d2hifei