Trwa ładowanie...
d20vpb8
espi

TOYA S.A. - Uchwała KDPW ? przyjęcie do depozytu akcji serii G (18/2014)

TOYA S.A. - Uchwała KDPW ? przyjęcie do depozytu akcji serii G (18/2014)
Share
d20vpb8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TOYA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała KDPW ? przyjęcie do depozytu akcji serii G | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TOYA S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku otrzymał Uchwałę nr 570/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 czerwca 2014 roku (?Uchwała"). Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 40 ust. 2, 3a i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 133 835 (sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLTOYA000011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, do którego wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLTOYA000011, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych akcji zwykłych na okaziciela serii G w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie
trzech dni od dnia przekazania Krajowemu Depozytowi dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Celem emisji akcji serii G było przyznanie akcji członkom Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą o wynagrodzeniu Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vpb8

Podziel się opinią

Share
d20vpb8
d20vpb8