Trwa ładowanie...
d2s9h2i
espi

TPSA - Modyfikacja harmonogramu Porozumienia z UKE. (14/2012)

TPSA - Modyfikacja harmonogramu Porozumienia z UKE. (14/2012)

Share
d2s9h2i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Modyfikacja harmonogramu Porozumienia z UKE. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (?TP S.A.") informuje o modyfikacji do deklaracji inwestycyjnej TP S.A. w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu zawartej w Porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej ("UKE"). TP S.A. oraz Regulator porozumieli się co do modyfikacji zobowiązań inwestycyjnych: - 220 000 z 340 795 linii pozostających do realizacji w Porozumieniu będzie o prędkości co najmniej 30 Mb/s - Termin wykonania 220 000 linii został wydłużony do marca 2013 roku - Zmiany nie będą miały wpływu na łączny poziom nakładów inwestycyjnych w ramach wykonania Porozumienia W dniu 30 stycznia 2012 r. TP S.A. oraz Prezes UKE uzgodnili modyfikację warunków oraz harmonogramu wypełnienia przez TP S.A. deklaracji inwestycyjnej zawartej w Porozumieniu z UKE z
dnia 22 października 2009 roku (opisanego w raporcie bieżącym 135/2009). TP S.A. zobowiązała się do dostarczenia przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla 220 000 linii z 340 795 linii szerokopasmowego dostępu do Internetu pozostających do wykonania w ramach Porozumienia z 2009 roku. W konsekwencji, na skutek koniecznej zmiany zadań inwestycyjnych, harmonogram realizacji wyżej wymienionych 220 000 linii został wydłużony i ich realizacja może być zakończona do 31 marca 2013, chyba że niesprzyjające warunki pogodowe wpłyną na dodatkowe uzgodnienia pomiędzy Stronami. Zarząd TP S.A oczekuje, że modyfikacja ta nie będzie miała wpływu na łączny poziom wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację Porozumienia, z możliwością opóźnień z roku 2012 na rok 2013. Ponadto, zapewni to TP S.A. czas niezbędny na inwestowanie w atrakcyjne przepustowości oraz technologie, takie jak VDSL, a tym samym wesprze realizację w Polsce programu Europejska Agenda Cyfrowa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

| | | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TPSA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-105 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Twarda | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 527 23 23 | | 022 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor.relations@telekomunikacja.pl | | telekomunikacja.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2012-01-31 Jacques de Galzain Członek Zarząu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

Podziel się opinią

Share
d2s9h2i
d2s9h2i