Trwa ładowanie...
d1by52j

TPSA - Zawiadomienie o zamiarze połączenia. (106/2013)

TPSA - Zawiadomienie o zamiarze połączenia. (106/2013)

Share
d1by52j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 106 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zamiarze połączenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Z INNYMI PODMIOTAMI Na podstawie art. 504 w zw. z art. 402 [1] ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych , Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółka Akcyjna informuje, że Telekomunikacja Polska S.A., jako spółka przejmująca zamierza połączyć się z następującymi spółkami: ?Orange Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18 lok. 25.42, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380943, jako spółką przejmowaną, oraz ?Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, jako spółką przejmowaną. Plan połączenia został ogłoszony w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy" nr 178 dnia 13 września 2013 roku. Z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 powołanej ustawy - Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze mogą zapoznawać się w sposób określony w tej ustawie w biurowcu Telekomunikacji Polskiej S.A. przy Alejach Jerozolimskich 160 w Warszawie w Biurze Prawnym, w każdy dzień powszedni do dnia podjęcia uchwały łączeniowej włącznie, w godzinach od 9 do 16. Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1by52j

| | | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TPSA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-105 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Twarda | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 527 23 23 | | 22 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investors@orange.com | | www.orange.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Bruno Duthoit Prezes Zarządu TP S.A.
2013-09-24 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1by52j

Podziel się opinią

Share
d1by52j
d1by52j