Trwa ładowanie...
d2jg3gk

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku umowy zawartej przez Emitenta (81/2011)

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku umowy zawartej przez Emitenta (81/2011)

Share
d2jg3gk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o spełnieniu się warunku umowy zawartej przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja -Tiltra S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku, informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku Spółka otrzymała zapłatę z tytułu obniżenia Akcji Tiltry przez każdego z Inwestorów (zarówno w gotówce, jak i poprzez przeniesienie obligacji serii A i serii B wyemitowanych przez Spółkę). W związku z powyższym spełnił się warunek wejścia w życie w stosunku do każdego z Inwestorów postanowień Aneksu nr 7 do umowy z 18 listopada 2010 roku (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2010) zawartej pomiędzy Spółką, Tiltra Group AB, AB Kauno tiltai, Akcjonariuszami Grupy Tiltra oraz Comsa S.A., dotyczących: (i) usunięcia z Umowy postanowień przewidujących mechanizm obniżenia Ceny Akcji Tiltry opisany w raporcie bieżącym Spółki nr 23/2011, oraz (ii) usunięcia z Umowy określonych postanowień Umowy oraz wygaśnięcie udzielonych w Umowie oświadczeń i gwarancji. Terminy pisane dużą literą i niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają
znaczenie przypisane im w raporcie bieżącym Spółki nr 35/2010. Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

| | | TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Maciej Radziwiłł Prerzes Zarządu
2011-12-21 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

Podziel się opinią

Share
d2jg3gk
d2jg3gk