Trwa ładowanie...
d28feox

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (71/2012)

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (71/2012)

Share
d28feox
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA-TILTRA S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja - Tiltra S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, w tym w przedmiocie zmian w Statucie Spółki, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2012 r. Treść wszystkich podjętych uchwał stanowi załącznik nr 1, zaś zakres dokonanych zmian w Statucie Spółki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 71_2012.pdf Treść uchwał podjętych na NWZ Trakcja - Tiltra S.A. w dniu 12 grudnia 2012 r.
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 71_2012.pdf Zmiany w treści Statutu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28feox

| | | TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Roman Przybył Prezes Zarządu
2012-12-13 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28feox

Podziel się opinią

Share
d28feox
d28feox