Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

TRANS POLONIA S.A. - Aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową (26/2014)

TRANS POLONIA S.A. - Aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową (26/2014)
Share
d3gh0lb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRANS POLONIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Trans Polonia S.A. (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. oraz raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 17 lutego 2014r. w spawie zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Kredytodawca?) umowy o wielopodmiotową linię kredytową pomiędzy Kredytodawcą a Emitentem i spółkami zależnymi od Emitenta tj. TP Sp. z o.o., Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., Quick TP Sp. z o.o. S.K.A., Inter TP Sp. z o.o. S.K.A. wszystkie z siedzibą w Tczewie (?Kredytobiorcy?), informuję o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu dotyczącego w/w Umowy. Na mocy zawartego Aneksu okres wykorzystania linii kredytowej został wydłużony o rok tj. dzień spłaty kredytu został ustalony na dzień 06.08.2015r. Bez zmian pozostaje łączna kwota Kredytu przyznana Kredytobiorcom w wysokości 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz pozostałe warunki finansowe. Zabezpieczeniem Umowy pozostają: weksle własne in blanco z wystawienia Kredytobiorców, pełnomocnictwo do
obciążania rachunków Kredytobiorców prowadzonych przez Kredytodawcę tytułem należnych Kredytodawcy odsetek, prowizji i opłat oraz spłaty należności Kredytodawcy z tytułu udzielonego Kredytu oraz przelew wierzytelności na rzecz Kredytodawcy z umów handlowych Kredytobiorcy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
5932432396 193108360
(NIP) (REGON)
d3gh0lb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2014-07-09 Adriana Bosiacka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb