Trwa ładowanie...
d9ujral
espi

TRANS POLONIA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji ...

TRANS POLONIA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E i wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E (50/2012)
Share
d9ujral

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRANS POLONIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E i wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 34 ust. 2, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku równoległym 316.900 (trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki ("Akcje") oraz wprowadzeniu Akcji z dniem 31 sierpnia 2012 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Paierów Wartościowych S.A. w dniu 31 sierpnia 2012 roku rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRANSP00013". Jednocześnie w dniu 28 sierpnia 2012 roku Zarząd GPW podjął uchwałę o wyznaczeniu dnia 30 sierpnia 2012 roku jako ostatniego dnia notowania 316.900 (trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem "PLTRANSP00047". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
593-243-23-96 193108360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Krzysztof Luks Członek Zarządu
2012-08-29 Eliza Gołąbiewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9ujral

Podziel się opinią

Share
d9ujral
d9ujral