Trwa ładowanie...
d2ohoo4

TRANS POLONIA S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finans...

TRANS POLONIA S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2012)

Share
d2ohoo4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRANS POLONIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż w dniu 24 stycznia 2012 roku otrzymał następujące zawiadomienia od osób zarządzających: Pan Dariusz Stanisław Cegielski poinformował o nabyciu przez spółkę prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol w dniach od 05.01.2011 r. do 08.04.2011 r. w transakcjach zwykłych sesyjnych na GPW łącznie 130 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Trans Polonia S.A. po średniej cenie 8,43 zł za jedną akcję tj.: 5 stycznia 2011 roku nabył 110 akcji po średniej cenie 8,60 zł 7 kwietnia 2011 roku nabył 10 sztuk akcji po cenie 7,37 zł 8 kwietnia 2011 roku nabył 10 sztuk akcji po cenie 7,53 zł Spółka Vataro Holdings S.A. jest podmiotem powiązanym z Dariuszem Stanisławem Cegielskim w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie (Vataro Holdings Ltd jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, który posiada w tej spółce 100% udziału w
kapitale zakładowym). Pani Eliza Gołąbiewska Prokurent Trans Polonia S.A. poinformowała o sprzedaży w dniach od 12.01.2011 r. do 18.01.2011 r. w transakcjach zwykłych sesyjnych na GPW łącznie 1300 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Trans Polonia S.A. po średniej cenie 8,27 zł za jedną akcję tj.: 12 stycznia 2011 roku sprzedała 100 akcji po cenie 8,27 zł 18 stycznia 2011 roku sprzedała 1200 akcji po średniej cenie 8,28 zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

| | | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRANS POLONIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-110 | | Tczew | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rokicka | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-58-533-90-15 | | +48-58-533-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kl@transpolonia.pl | | www.transpolonia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 593-243-23-96 | | 193108360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Krzysztof Luks Członek Zarządu
2012-01-24 Eliza Gołąbiewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

Podziel się opinią

Share
d2ohoo4
d2ohoo4