Trwa ładowanie...
d2g0sr5
espi

TRAVELPLANET - Powołanie (kooptacja) członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. oraz wybór Prze...

TRAVELPLANET - Powołanie (kooptacja) członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. (18/2012)

Share
d2g0sr5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Powołanie (kooptacja) członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje, że dnia 20 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 14 ust. 3a Statutu Spółki dokonała kooptacji i powołała do składu Rady Nadzorczej z dniem 20 listopada 2012 roku Pana Michal Drozd. Jednocześnie Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Sylwestra Janika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. oraz Pana Michała Wnorowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. Informacje dotyczące wykształcenia oraz przebiegu pracy zawodowej Pana Drozd, Pana Janika i Pana Wnorowskiego znajdują się w załącznikach.
Załączniki
Plik Opis
Biogram - M.Drozd, S.Janik, M.Wnorowski.pdf Biogram - M.Drozd, S.Janik, M.Wnorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

| | | TRAVELPLANET.PL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAVELPLANET | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ostrowskiego | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3418245 | | 071 7334930 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@travelplanet.pl | | www.travelplanet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971652554 | | 932281575 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu
2012-11-21 Bożena Garbińska Członek Zarządu ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5