Trwa ładowanie...
d4b0mme
espi
24-01-2012 21:05

TRAVELPLANET - Rejestracja zmian w Statucie Travelplanet.pl S.A. (2/2012)

TRAVELPLANET - Rejestracja zmian w Statucie Travelplanet.pl S.A. (2/2012)

Share
d4b0mme

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Travelplanet.pl S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl S.A. zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 24 stycznia 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 13 grudnia 2011 roku (raport bieżący 39/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku). Zarejestrowana została zmiana następujących postanowień Statutu: § 14 ust. 4 oraz § 21 ust. 2. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż z uwagi na niepodjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 grudnia 2011 roku uchwały NWZA nr 06/NWZA/11 w przedmiocie zmiany treści § 19 Statutu Spółki oraz zaistniałą w związku z tym rozbieżność pomiędzy brzmieniem § 19 Statutu a § 15 ust. 11 w brzmieniu nadanym uchwałą NWZA nr 05/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011 roku i wobec treści art. 388 § 1 k.s.h., Zarząd postanowił odstąpić od rejestracji zmiany § 15 ust. 11 w brzmieniu nadanym uchwałą NWZA 05/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011r. Ponadto z
uwagi na powyższe Emitent odstąpił od dokonania zamiany § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia nowego brzmienia Regulamin Rady Nadzorczej. Zarząd informuje, iż w związku z rozbieżnościami pomiędzy brzmieniem § 19 Statutu a brzmieniem § 15 ust. 11 Statutu w brzmieniu nadanym uchwałą NWZA 05/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011r. oraz odstąpieniem w związku z tym od rejestracji zmiany § 15 ust. 11 Statutu, do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostanie wprowadzony punkt obrad dotyczący uchylenia uchwały NWZA 05/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. oraz uchwały NWZA 09/NWZA/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. W załączeniu Spółka przekazuje zarejestrowany tekst jednolity Statutu Travelplanet.pl S.A. Zarząd Travelplanet.pl S.A. jednocześnie informuje, iż w związku z rejestracją zmian w Statucie Spółki uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2011r. o powołaniu Pana Jerzego Krawczyka na stanowisko
Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. od dnia dzisiejszego, tj. 24 stycznia 2012 roku Pan Jerzy Krawczyk pełni funkcję Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A., a Pani Bożena Garbińska pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Travelplanet.pl S.A. Emitent informuje, iż w raporcie bieżącym nr 42/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku Spółka poinformowała o zmianach w Zarządzie oraz zamieściła informacje dotyczące Pana Jerzego Krawczyka stosowanie do treści § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut tekst jednolity 13.12.2011r..pdf | Tekst jednolity Statutu Travelplanet.pl S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b0mme

| | | TRAVELPLANET.PL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAVELPLANET | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ostrowskiego | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3418245 | | 071 7334930 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@travelplanet.pl | | www.travelplanet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971652554 | | 932281575 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu
2012-01-24 Bożena Garbińska Członek Zarządu ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b0mme
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4b0mme
d4b0mme