Trwa ładowanie...
d3mg2q8
espi

TRAVELPLANET - Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Trave...

TRAVELPLANET - Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. (32/2013)
Share
d3mg2q8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie od Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców ? Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227685, działającej jako organ uprawniony do reprezentacji Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy (dalej "Fundusz") pod numerem RFI 205, będącego akcjonariuszem Travelplanet.pl S.A., który działając na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej KSH) wnosi o: 1) zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, 2) zamieszczenie
w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt 1, punktu dotyczącego powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, których wybór zostanie dokonany w trybie przewidzianym w art. 385 § 3 KSH, tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 3) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru na podstawie art. 390 § 2 KSH. Zarząd Travelplanet.pl S.A. wskazuje, iż zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mg2q8

Podziel się opinią

Share
d3mg2q8
d3mg2q8