Trwa ładowanie...
dowo6bj
espi

TRION - Objęcie akcji przez Członków Rady Nadzorczej. Objęcie akcji serii T4 ? zawarcie znaczącej...

TRION - Objęcie akcji przez Członków Rady Nadzorczej. Objęcie akcji serii T4 ? zawarcie znaczącej umowy. (35/2011)
Share
dowo6bj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji przez Członków Rady Nadzorczej. Objęcie akcji serii T4 ? zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniach 14 i 15.06.2011 r. zawarł umowy objęcia 85.305.492 akcji serii T4 wyemitowanych przez TRION S.A. W dniu 15.06.2011 r. Zarząd TRION S.A. zawarł umowy objęcia z następującymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki tj. : 1) z Panem Piotrem Behnke w ilości 6.806.643 sztuk akcji serii T4 w łącznej cenie emisyjnej 1.361.328,60 zł i jednostkowej cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą akcję, 2 ) z Panem Piotrem Tutakiem w ilości 500.000 sztuk akcji serii T4 w łącznej cenie emisyjnej 100.000,00 zł i jednostkowej cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą akcję, 3) z Panem Józefem Bytnerem w ilości 24.525 sztuk akcji serii T4 w łącznej cenie emisyjnej 4.905,00 zł i jednostkowej cenie emisyjnej 0,20 zł za każdą akcję. Jednym z podmiotów z którym Spółka zawarta w dniu 15.06.2011 r. umowę objęcia akcji jest 4 Business Consulting- Tomasz Gromek, który objął 67.757.186 akcji za łączną cenę emisyjną 13.551.437,20 zł i jednostkową cenę emisyjną 0,20 zł za każdą akcję. Umowa ta spełnia więc kryteria
znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). Kryterium uznania zawartej umowy objęcia akcji za znaczącą umowę: cena emisyjna objętych akcji przekracza 10% wartości kapitałów własnych TRION S.A. Umowa objęcia akcji nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRION SA
(pełna nazwa emitenta)
TRION Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 35 84 130 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@trion.pl www.trion.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dowo6bj

Podziel się opinią

Share
dowo6bj
dowo6bj