Trwa ładowanie...
d4s2fm4
espi

TRITON - Oświadczenie DM IDMSA o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ Triton (12/2011)

TRITON - Oświadczenie DM IDMSA o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ Triton (12/2011)

Share
d4s2fm4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRITON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie DM IDMSA o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ Triton | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, iż w dniu 2 grudnia 2011 roku otrzymał od Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia: " Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku transakcji kupna akcji spółki Triton Development S.A. (dalej: Triton S.A.) zaksięgowanej w dniu 24 listopada 20Ur. zwiększył swój udział w kapitale akcyjnym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Triton S.A. Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA posiadał 1 546761 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) sztuk akcji spółki Triton S.A. co stanowiło 6,07% ogólnej liczby akcji w spółce, które uprawniały do wykonywania l 546761 (słownie:
jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton SA co wynosiło 3,55% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton S.A. Aktualnie DM IDMSA posiada, 2 276 742 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) sztuk akcji spółki Triton S.A. co stanowi 8,94% w ogólnej liczbie akcji spółki oraz uprawnia do wykonywania 2276742 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosów w spółce Triton S.A. co stanowi 5,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

| | | TRITON DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRITON | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-390 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grójecka | | 194 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 393 62 20 | | 022 393 62 21 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@tritondevelopment.pl | | www.tritondevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220000714 | | 012658003 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2011-12-02 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4