Trwa ładowanie...
dnfoy8f

Trzęsienie ziemi w PKO BP

Zarząd PKO BP opublikował porządek WZA, które ma odbyć się 30 czerwca. Podał też treść projektów uchwał. Niektóre brzmią sensacyjnie
Share
Trzęsienie ziemi w PKO BP
Źródło: PKO BP
dnfoy8f

Rada nadzorcza spółki nie zaopiniowała pozytywnie czterech projektów uchwał. Dotyczą one podziału zysku za ubiegły rok (wypłaty dywidendy), podwyższenia kapitału (dokapitalizowania banku) oraz udzielenia absolutorium dwóm członkom zarządu - prezesowi PKO BP Jerzemu Pruskiemu i wiceprezesowi Tomaszowi Mirończukowi.

_ Pozostawmy decyzję walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy PKO BP w sprawie wypłaty dywidendy i podwyższenia kapitału banku _ - powiedział PAP Pruski.

Odnosząc się do uchwały rady nadzorczej, która nie zaopiniowała pozytywnie udzielenia absolutorium dwóm członkom zarządu, prezes powiedział: _ Jestem zaskoczony. Nie znam uzasadnienia opinii rady nadzorczej w tej sprawie. Decyzję w tym zakresie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy 30 czerwca _.

dnfoy8f

Spółka poinformowała w projektach uchwał na WZA, które odbędzie się 30 czerwca, że proponowanym dniem dywidendy PKO BP jest 24 września, a dniem wypłaty 5 października. Zarząd PKO BP chce zaproponować akcjonariuszom, by z zysku za 2008 rok przeznaczyć na dywidendę 2,88 mld zł (99,96 proc. zysku), co daje 2,88 zł dywidendy na akcję. Wcześniej zarząd proponował, by za 2008 rok nie wypłacać dywidendy. PKO BP poinformował, że projekt uchwały nie został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą.

W uzasadnieniu propozycji odnośnie dywidendy zarząd wskazał na wyniki finansowe banku za ubiegły rok i za pierwszy kwartał tego roku oraz sytuację finansową na koniec marca, w tym poziom funduszy podstawowych banku - 11 mld 791 mln 879 tys. zł i poziom współczynnika wypłacalności wynoszący 11,54 proc.

Zdaniem zarządu, wypłata dywidendy nie wpłynie negatywnie na działalność banku w tym roku.

Kolejnym uzasadnieniem dla wypłaty dywidendy wskazanym przez zarząd jest praktyka banku w zakresie dzielenia się zyskiem od dnia rozpoczęcia notowań na GPW.

dnfoy8f

"W ocenie zarządu banku, przeznaczenie 99,96 proc. zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. na wypłatę dywidendy stanowi, z uwagi na obecne warunki ekonomiczne oraz kryzys finansowy na rynkach międzynarodowych, cenny przywilej oraz wsparcie dla wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy banku, zarówno inwestorów detalicznych, jak i inwestorów instytucjonalnych, w tym Skarbu Państwa" - podano w projektach uchwał. Zarząd zarekomendował również podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego banku, uzasadniając to potrzebą zwiększenia sumy bilansowej PKO BP oraz podwyższenia współczynnika wypłacalności banku.

"Zarekomendowane podwyższenie kapitału zakładowego stwarza możliwość przeznaczenia 99,96 proc. zysku netto za 2008 rok na wypłatę dywidendy" - podała spółka.

Rada nadzorcza nie zaopiniowała pozytywnie również projektu uchwały dotyczącego emisji nie więcej niż 650 mln akcji serii D. Dniem prawa poboru ma być 23 września 2009 r.

Bank podał, że rada nadzorcza zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008 r.

dnfoy8f

Prezes NBP Sławomir Skrzypek ocenia, że jeżeli bank PKO BP wypłaci dywidendę zgodnie z propozycją zarządu, do czasu faktycznego podniesienia kapitału, czyli przez co najmniej kilka miesięcy, będzie musiał limitować działalność.

Jego zdaniem, w sprawnie działających bankach samo przygotowanie procesu emisyjnego trwa od 4 do 6 miesięcy, nie mówiąc o czasie potrzebnym na ulokowanie emisji na rynku.

_ Oznacza to, że bank PKO BP, jeden z największych banków naszego systemu, będzie musiał limitować swoją działalność, dopóki te niepewności nie zostaną zastąpione faktami, czyli podniesieniem kapitału, a to w obecnej sytuacji jest bardzo niekorzystne _ - powiedział Skrzypek.

Wiceminister skarbu Joanna Schmid poinformowała PAP, że resort skarbu nie podjął decyzji odnośnie podziału zysku oraz podwyższenia kapitału.

dnfoy8f

_ Mamy dwie uchwały w zakresie podwyższenia kapitału i wypłaty dywidendy: zarządu i rady nadzorczej. Opinie są ze sobą sprzeczne. Rada nadzorcza jest przeciwna wypłacie dywidendy i podwyższeniu kapitału w wersji zaproponowanej przez zarząd _ - powiedziała.

_ Przez okres dwóch tygodni do walnego zgromadzenia chcemy wnikliwie przeanalizować stanowiska zarządu i rady nadzorczej, by decyzja była jak najbardziej racjonalna i optymalna z punktu widzenia rozwoju banku i umocnienia jego pozycji na rynku oraz realizacji przyjętych celów strategicznych, kierując się interesem zarówno spółki, jak i akcjonariuszy _ - dodała wiceszefowa skarbu.

Według Marzeny Piszczek, przewodniczącej rady nadzorczej PKO BP efektywnie przeprowadzona transakcja podwyższenia kapitałów banku stwarza możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości dla akcjonariuszy.

"Przyjęte 15 czerwca 2009 roku przez radę nadzorczą zmiany w statucie banku umożliwiają wypłatę dywidendy zaliczkowej, także w tym roku, pod warunkiem, że sytuacja finansowa banku umożliwi jej realizację i zarazem nie będzie wpływać ujemnie na akcję kredytową i realizację celów strategicznych banku" - czytamy w piśmie opublikowanym na stronach banku.

dnfoy8f

Rada nadzorcza zdecydowała, że nie będzie rekomendować wniosków zarządu o przeznaczenie w całości zysku banku na dywidendę wraz z jednoczesnym podwyższeniem kapitału poprzez emisję nowych akcji.

"Rada Nadzorcza popiera strategiczne kierunki działania banku, w tym podwyższenie kapitału oraz działania, które są przejrzyste, budzą zaufanie i zapewniają dynamiczny rozwój banku (...). Emisja nowych akcji musi być przygotowana z najwyższą starannością, przy minimalizacji mogących wystąpić rodzajów ryzyka. Zarząd, poza w/w _ transakcją pakietową _ nie przedłożył alternatywnego projektu podwyższenia kapitałów banku" - czytamy w piśmie.

Skarb Państwa posiada 51,24 proc. akcji PKO BP, a pozostali akcjonariusze - 48,76 proc.

dnfoy8f

Podziel się opinią

Share
dnfoy8f
dnfoy8f