Trwa ładowanie...
d9qb9ai
espi

TUP - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (2...

TUP - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (25/2011)
Share
d9qb9ai
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
TUP
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TUP S.A. przekazuje listę akcjonariuszy, którzy posiadali na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18 maja 2011 r., wznowionym w dniu 15 czerwca 2011r., co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 1. Robert Jacek Moritz: Liczba akcji: 85 750 Liczba głosów: 85 750 Procent głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 93,8% Procent ogólnej liczby głosów: 0,40% 2. Władysław Oskar Sobański Liczba akcji: 5 713 Liczba głosów: 5 713 Procent głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6,2% Procent ogólnej liczby głosów: 0,03%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9qb9ai

Podziel się opinią

Share
d9qb9ai
d9qb9ai