Trwa ładowanie...
d1z5qpk
espi

TUP - Aneks do umowy dotyczącej prawa kupna akcji TUP S.A. (1/2013)

TUP - Aneks do umowy dotyczącej prawa kupna akcji TUP S.A. (1/2013)
Share
d1z5qpk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-10
Skrócona nazwa emitenta
TUP
Temat
Aneks do umowy dotyczącej prawa kupna akcji TUP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2012 z dnia 10 lipca 2012r., Prezes Zarządu TUP S.A. informuje o zawarciu aneksu do umowy dotyczącej prawa kupna akcji TUP S.A. Strony ustaliły, że prawo kupna akcji Spółki zostaje przedłużone do 31 marca 2013r. Zgodnie z umową Pan Robert Jacek Moritz (Prezes Zarządu TUP S.A.) ma prawo do kupna wszystkich akcji zwykłych i imiennych TUP S.A., które należą do Hlamata Holdings Limited (znaczący Akcjonariusz Spółki TUP). Akcje objęte prawem kupna reprezentują 59,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu TUP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z5qpk

Podziel się opinią

Share
d1z5qpk
d1z5qpk