Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

TUP - Chmielowskie Sp. z o.o. zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych dla kwartału pokazoweg...

TUP - Chmielowskie Sp. z o.o. zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych dla kwartału pokazowego inwestycji (10/2013)
Share
d3g8goh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
TUP
Temat
Chmielowskie Sp. z o.o. zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych dla kwartału pokazowego inwestycji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TUP S.A. informuje, że Chmielowskie Sp. z o.o.(Zamawiający) i Bonus Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca) zawarły w dniu 25 marca 2013r. umowę na wykonanie robót budowlanych. Umowa obejmuje wykonanie na terenie kwartału pokazowego o powierzchni ok 2 ha: makroniwelacji oraz budowę infrastruktury, dróg i chodników, zbiornika retencyjnego wraz z instalacją nawadniającą. Prace objęte umową mają zostać zakończone do 31.12.2013r. Chmielowskie jest Spółką celową, należącą do Grupy Kapitałowej TUP (96% udziału w kapitale i głosach na WZ posiada TUP S.A., pozostałe 4% należą do TUP Property S.A.), która została powołana do realizacji projektu budowy pierwszego w Polsce miasta zaprojektowanego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh