Trwa ładowanie...
d9qb9ai
espi

TUP - Dywidenda za rok 2010 (24/2011)

TUP - Dywidenda za rok 2010 (24/2011)
Share
d9qb9ai
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
TUP
Temat
Dywidenda za rok 2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TUP S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 16 w sprawie podziału zysku za 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wypłacie dywidendy za rok 2010 w wysokości 760 617,25 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście złotych, dwadzieścia pięć groszy), co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki tj. 15 212 345 akcji. Dniem dywidendy jest 17 sierpnia 2011 r. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 6 września 2011r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9qb9ai

Podziel się opinią

Share
d9qb9ai
d9qb9ai