Trwa ładowanie...
d39ad62

TVN - Powołanie Członka Zarządu. (1/2012)

TVN - Powołanie Członka Zarządu. (1/2012)

Share
d39ad62

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, że na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Roberta Bednarskiego do Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 9 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Robertowi Bednarskiemu funkcję Członka Zarządu Spółki. Robert Bednarski pracuje w Grupie Onet.pl S.A. od 1999 roku, początkowo jako Dyrektor finansowy, a od 2001 roku jako Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse, inwestycje i G&A. Od 2007 roku jako Wiceprezes Grupy Onet.pl S.A. pełnił funkcje odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing, badania, finanse, sprawy prawne i relacje korporacyjne. W połowie 2011 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego (COO) Grupa Onet.pl przejmując dodatkowo odpowiedzialność za produkt i koordynację zarządzania operacyjnego firmy. W latach 2004-2006 był Członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa Pascal Sp. z o.o. W latach 1998-2000 zasiadał w Radzie Nadzorczej Grupy Kapitałowej Transformers. Karierę zawodową zaczynał w Grupie kapitałowej Can Pack SA,
przechodząc, w latach 1995-1999, kolejne szczeble stanowisk w pionie finansów Grupy. Robert Bednarski jest Doktorem Nauk Ekonomicznych. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył kilka programów edukacyjnych w International Institute for Management Development w Lozannie. Pan Robert Bednarski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności poza TVN S.A., w szczególności działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem TVN S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem TVN S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Bednarski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Management Board of TVN S.A. ("Company") informs, that the Supervisory Board during its meeting on January 9, 2012 appointed Mr. Robert Bednarski to the Management Board TVN S.A., with effects of January 9, 2012. The Supervisory Board entrusted to Mr. Robert Bednarski the position of the Management Board Member.Robert Bednarski joined Onet.pl Group in 1999 as CFO becoming a Member of the Management Board responsible for finance, investment and G&A in 2001. Since 2007 he has acted as EVP being responsible for sales and marketing, research, finance, legal and corporate relations department. As of middle 2011 Robert Bednarski became the COO of Onet.pl Group managing in addition product department and overall company’s operations.From 2004 to 2006 he was Member of Supervisory Board of PASCAL Publishing House. Earlier, from 1998 to 2000, he was Member of Supervisory Board of Transformers Group. Prior to joining Onet, he worked at the Can Pack Group, where during over 5 years of his employment, he gained
experience in various areas of the finance management. Robert Bednarski is a PhD in Economics. He graduated from Cracow University of Economics and completed educational programmes at the International Institute for Management Development in Lausanne.Mr. Robert Bednarski is not engaged in any activity outside TVN S.A., particularly in any activity that is competitive in relation to activities of the Company and is not involved in any entity competing with TVN S.A. as a partner of a civil or commercial partnership or a member of authorities of a capital company nor is a member of authorities of any other juridical person competing with TVN S.A..Mr. Robert Bednarski is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. | |

d39ad62

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9510057883 | | 011131245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2012-01-09 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39ad62

Podziel się opinią

Share
d39ad62
d39ad62