Trwa ładowanie...
d36ox0d

TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funk...

TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki. (132/2010)

Share
d36ox0d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 132 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, iż otrzymał informację, że osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki, dokonała:a) transakcji kupna 1 044 akcji TVN S.A. po cenie 9,58 zł za akcję w dniu 16 grudnia 2010 r. (transakcja poza rynkiem regulowanym?realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego).b) dokonała transakcji sprzedaży 1 044 akcji TVN S.A. po cenie 16,99 zł za akcję w dniu 21 grudnia 2010 r.(transakcja na rynku regulowanym).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the“Company”) reports hereby, that it was informed that a person from themanagerial level of the Company, who has a constant access to theconfidential information and is competent to take decisions on thedevelopment and perspectives of the Company:a) purchased1,044 shares of TVN S.A. at a price of PLN 9.58 per share (off sessiontransaction - the realization of the stock option plan) on December 16,2010.b)sold shares 1,044 of TVN S.A. at price ofPLN 16,99 pershare in the session transaction on December 21 2010.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ox0d

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Markus Tellebach Prezes Zarządu TVN Markus Tellebach
2010-12-21 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ox0d

Podziel się opinią

Share
d36ox0d
d36ox0d