Trwa ładowanie...
d3y3vec
d3y3vec
espi

TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier ...

TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki. (17/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3y3vec
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. (?Spółki?) informuje, iż otrzymał informację, że osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki, dokonała transakcji sprzedaży 5 700 akcji TVN S.A. po cenie 18,85 zł za akcję w dniu 6 marca 2015 r., 101 akcji TVN S.A. po cenie 18,58 zł za akcję w dniu 9 marca 2015 r. oraz 5 399 akcji TVN S.A. po cenie 18,54 zł za akcję w dniu 10 marca 2015 r. wszystkie transakcje na rynku regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the “Company”)reports hereby, that it was informed that a person from the managerial level of the Company, who has a constant access to the confidential information and is competent to take decisions on the development and perspectives of the Company 5,700 shares of TVN S.A. at a price of PL 18.85 per share on March 6, 2015, sold 101 shares of TVN S.A. at a price of PL 18.58 per share on March 9, 2015, and sold 5,339 shares of TVN S.A. at a price of PL 18.54 per share on March 10, 2015 all sales on regulated market during session transactions.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2015-03-13 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y3vec

Podziel się opinią

Share
d3y3vec
d3y3vec