Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

TVP: wpływy z abonamentu pokryły koszty misji w 32,4 proc.

1 mld 369,4 mln zł Telewizja Polska przeznaczyła w 2014 r. na zadania związane z realizacją misji publicznej. Środki z abonamentu pokryły je w 32,4 proc. - wynika z opublikowanego sprawozdania abonamentowego TVP. Wpływy abonamentowe w ub.r. wyniosły 444 mln zł.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

"Przy osiągniętych wpływach z abonamentu na poziomie 444,0 mln zł oznacza to, iż tylko 32,4 proc. kosztów związanych z realizowaną przez TVP S.A. misją pokrywają środki abonamentowe. Przeważająca część kosztów działalności misyjnej pokrywana jest z innych źródeł finansowania, przede wszystkim z reklamy i sponsoringu" - czytamy w opublikowanym w piątek sprawozdaniu abonamentowym TVP.

W 2014 roku przychody TVP z reklamy oraz sponsoringu wyniosły 902 mln zł. Zaznaczono, że pozyskane środki komercyjne są "dominującym źródłem finansowania" zadań TVP wynikających z misji nadawcy publicznego. Koszty poniesione w 2014 roku na zadania związane z realizacją misji Telewizji Polskiej wyniosły 1 mld 369,4 mln zł (stan na 13 lutego 2015 r.).

W swoim sprawozdaniu TVP przypomniała, że w 2014 r. wpływy abonamentowe, już trzeci rok z rzędu, były wyższe od wpływów roku ubiegłego, co jest m.in. wynikiem podjętych działań mających na celu usprawnienie egzekucji i ściągalności opłat abonamentowych.

d3bj90y

"Środki abonamentowe przekazane w ubiegłym roku na rachunek Telewizji Polskiej SA są wyższe o 161,6 mln zł (57,2 proc.) od wpływów 2013 roku, o 190,1 mln zł (74,9 proc.) od wpływów w 2012 r. i o 238,6 mln zł (116,1 proc.) wyższe od środków przekazanych w 2011 r." - czytamy w sprawozdaniu.

Podkreślono w nim, że wykonanie rocznych wpływów w 2014 r. wskazuje na odwrócenie trendu i przyrost wolumenu środków przekazywanych z KRRiT. "Jednak poziom tych środków jest wciąż bardzo daleki od stanu optymalnego, umożliwiającego niezakłócone wypełnianie zadań związanych z realizacją misji telewizji publicznej. Należy ponadto zwrócić uwagę, że mimo wyższych wpływów abonamentowych w 2014 roku, udział abonamentu w przychodach ogółem TVP SA stanowi tylko 29 proc." - napisano.

Według TVP niski udział abonamentu w przychodach Telewizji Polskiej związany jest głównie z niską ściągalnością środków (spowodowaną brakiem woli politycznej ustawowego rozwiązania problemu oraz brakiem sankcji w stosunku do osób i podmiotów gospodarczych uchylających się od wnoszenia opłat) oraz z relatywnie niską stawką opłaty abonamentowej, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.

TVP podkreśla, że w Polsce procent osób wnoszących opłaty rtv z roku na rok maleje. W 2014 roku 7,4 proc. osób wypełniło obowiązek ustawowy. Dla porównania wskaźnik ściągalności opłat abonamentowych w krajach Unii Europejskiej wynosi średnio ok. 90 proc.

d3bj90y

Spółka w sprawozdaniu podkreśliła, że ma stabilną sytuację jeśli chodzi o płynność finansową. Poprawa stanu środków pieniężnych w 2014 roku możliwa była m.in. dzięki skutecznie wdrożonemu - w odpowiedzi na recesję na rynku reklamy w latach 2012-2013 - programowi redukcji kosztów. "Zapoczątkowane w tym czasie ograniczenia kosztów funkcjonowania spółki kontynuowane były również w 2014 roku. Istotne znaczenie dla płynności finansowej miał również wzrost wpływów abonamentowych, będący efektem konsekwentnie prowadzonych działań mających na celu usprawnienie egzekucji i ściągalności opłat abonamentowych" - napisano.

Zarząd Telewizji Polskiej podczas posiedzenia w środę przyjął sprawozdanie z wykorzystania przez TVP SA wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2014 roku.

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y