Trwa ładowanie...
dhxu9uy

Tylko 20% studentów medycyny zamierza zostać w kraju

Jedynie 20% studentów medycyny wiąże swoją przyszłość zawodową z Polską. Pozostałe 80% skłania się mniej lub bardziej do wyjazdu za granicę - wynika z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Hipokrates, skupiające polskich studentów uczelni medycznych.

Share
dhxu9uy

Okazało się, że jedynie 20% ankietowanych zadeklarowało chęć pozostania w kraju i uprawiania tu swojego zawodu. Zdecydowana większość (65%) opowiedziała się jednak za emigracją, natomiast pozostałe 15% rozważa taką możliwość, choć nie jest jeszcze pewna swojej decyzji.

"Po akcesji Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosła fala emigracji polskich lekarzy do pracy za granicę - wyjaśniają autorzy badań. "Coraz częściej wśród wyjeżdżających osób są młodzi absolwenci polskich uczelni medycznych" - tłumaczą autorzy badań.

Głównym czynnikiem skłaniającym studentów do opuszczenia kraju są niskie zarobki pracowników krajowej służby zdrowia. Aż 44%, zdecydowanych na wyjazd osób, podaje je jako główną przyczynę swojej decyzji. Kolejne 29% zniechęcają trudności w otwarciu specjalizacji w Polsce. Wśród innych powodów emigracji studenci wymieniają brak możliwości rozwoju w Polsce (18%), względy rodzinne (5%) oraz dyskryminację kobiet (4%). "Nasuwa się wniosek, iż większość osób traktuje wyjazd jako tzw. zło konieczne" - czytamy w raporcie.

Natomiast osoby chcące pozostać w Polsce kierują się przede wszystkim względami rodzinnymi (51%), patriotycznymi (25%) lub zamiarem podjęcia studiów doktoranckich na macierzystej uczelni (19%). Dla pokolenia aktualnie kończącego studia nie istnieje właściwie bariera językowa - przyszli lekarze znają angielski, a także szwedzki, norweski, niemiecki i francuski. Nieznajomością języków obcych jest więc powodem rezygnacji z wyjazdu jedynie dla 2% badanych.

dhxu9uy

Najwięcej przyszłych lekarzy (39%) pragnie wyjechać do Anglii bądź Irlandii. Inne kierunki emigracji to: Skandynawia (18%) oraz Austria, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja i Czechy (25%). Najczęściej wymieniane kraje spoza UE to Stany Zjednoczone i Australia.

Większość ankietowanych planuje wyjazd zaraz po odbyciu stażu (48%), co piąty student chce wyjechać tuż po ukończeniu specjalizacji (21%), natomiast co dziesiąty w jej trakcie. 15% ankietowanych deklaruje zamierza opuścić kraj jeszcze przez stażem.

Wśród osób zainteresowanych emigracją nieco ponad połowa (56%) rozważa powrót do Polski po około ośmiu latach. Większość z nich uczyni to, gdy tylko wystarczająco poprawi swój status majątkowy. Niektórzy zamierzają powrócić dopiero na emeryturę, niecałe 20% nie planuje powrotu wcale. Istnieje jeszcze jedna grupa ankietowanych (18%), wyrażających chęć powrotu do kraju po to, aby pomagać polskim pacjentom.

Przedstawiciele "Hipokratesa" zapytali też studentów co myślą o kierunku zmian w polskiej służbie zdrowia w nadchodzącym pięcioleciu. Zdecydowana większość widzi przyszłość w ciemnych barwach i prognozuje pogorszenie kondycji systemu ochrony zdrowia. Jedynie co piąty ankietowany ma nadzieję na poprawę.

dhxu9uy

Paradoksalnie, podstawową obawą wśród pesymistycznie nastawionych studentów jest wzrastająca liczba emigrujących lekarzy i wiążący się z tym spadek liczby specjalistów.

"Wyniki przeprowadzonej ankiety są porażające - podsumowują władze stowarzyszenia. - Pokazują też, że młodzi medycy nie chcą opuszczać swojego kraju, lecz zmuszają ich do tego niskie zarobki i brak perspektyw rozwoju zawodowego i osobistego".

Ankietę przeprowadzono w marcu 2007 r., wśród 264 studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej celem było określenie planów zawodowych i motywów postępowania przyszłych medyków oraz ocena kierunku zmian w polskiej służbie zdrowia.

Stowarzyszenie Hipokrates istnieje od 2006 r. Skupia studentów i absolwentów polskich uczelni medycznych. Celem organizacji jest podnoszenie kwalifikacji stażystów i młodych pracowników służby zdrowia, kreowanie ich pozytywnego wizerunku i polepszanie sytuacji zawodowej oraz promocja zdrowia w społeczeństwie.

dhxu9uy

Podziel się opinią

Share
dhxu9uy
dhxu9uy