Trwa ładowanie...
d3dldbp

UBOAT - LINE - Informacja w sprawie publikacji w mediach elektronicznych dotyczących spółki Uboat ... - EBI

UBOAT - LINE - Informacja w sprawie publikacji w mediach elektronicznych dotyczących spółki Uboat Line S.A. (13/2015)

Share
d3dldbp
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja w sprawie publikacji w mediach elektronicznych dotyczących spółki Uboat Line S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
W związku z ukazaniem się w dniu dzisiejszym publikacji elektronicznych dotyczących Spółki Uboat- Line Spółka Akcyjna, między innymi na portalach http://biznes.interia.pl oraz http://inwestycje.pl Spółka Uboat- Line Spółka Akcyjna wyjaśnia, że publikacje te nie pochodzą od Spółki, jak również nie zostały autoryzowane przez Spółkę. Członek Rady Nadzorczej delegowany dnia 13 lutego 2015 roku do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki, w chwili obecnej jest w trakcie szczegółowego zapoznawania się ze stanem spaw Spółki, a dokładna ocena jej sytuacji będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu całościowej kwerendy. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agata Żak Członek Rady Nadzorczej tymczasowo oddelegowany do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dldbp

Podziel się opinią

Share
d3dldbp
d3dldbp