Trwa ładowanie...
dbi86bz

Uczestnicy Kongresu MŚP: firmy powinny otworzyć się na innowacje

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw potrzebuje lepszego klimatu do rozwoju - ułatwień w zakładaniu firm, czy przejrzystości przepisów podatkowych. Same firmy powinny natomiast bardziej otworzyć się na innowacje - mówili uczestnicy Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.

Share
dbi86bz

W rozpoczętym w poniedziałek trzydniowym kongresie bierze udział ponad 6 tys. osób - przedstawicieli świata biznesu, polityki, samorządu i nauki. Tadeusz Donocik, prezes organizującej imprezę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przypomniał, że sektor MŚP ma prawie 50 proc. udziału w polskim PKB i generuje ok. 70 proc. miejsc pracy. W Polsce działa ponad 1,7 mln firm tego sektora.

Prezydent Andrzej Duda w liście adresowanym do uczestników kongresu podkreślił, że sektor MŚP stanowi podstawę gospodarki. "To od ich kondycji, od ich perspektyw rozwoju zależy ekonomiczna przyszłość Polski Europy" - napisał prezydent i dodał, że to właśnie w dużym stopniu przedsiębiorcom społeczeństwo zawdzięcza gospodarcze i cywilizacyjne dokonania ostatnich lat. Prezydent zwrócił uwagę, że MŚP korzystają z nowych możliwości, choć ciągle jeszcze napotykają na bariery. To często firmy rodzinne, mocno zakorzenione w swoim lokalnym środowisku.

Nawiązując do hasła kongresu ocenił, że współdziałanie biznesu, nauki i samorządu jest kluczem do sukcesu. "Gospodarka oparta na wiedzy i czerpiąca ze społecznego kapitału powinna stać się postawą polskiego rozwoju. Mali i średni przedsiębiorcy są w stanie odegrać znaczącą rolę jeśli chodzi o zwiększanie innowacyjności, o wprowadzenie nowych zaawansowanych technologii" - podkreślił prezydent i wyraził przekonanie, że to droga do udanej industrializacji, modernizacji i trwałego sukcesu.

dbi86bz

Duda podkreślił, że firmy sektora MŚP potrzebują dobrego klimatu do rozwoju i troski ze strony państwa. "Potrzebujemy w Polsce systemu prawnego, który będzie przyjazny przedsiębiorczości. Konieczne są ułatwienia w zakładaniu firm, zapewnienie równości szans na rynku, przejrzystość i jednoznaczność przepisów podatkowych" - wskazał.

Także premier Ewa Kopacz w liście przesłanym uczestnikom zauważyła, że małe i średnie firmy to najważniejszy, choć nie zawsze doceniany sektor gospodarki. "Suma energii wkładanej przez Was w rozwój swoich, często rodzinnych przedsiębiorstw jest doprawdy imponująca. To w wielkiej mierze dzięki Państwa kreatywności, pracowitości i determinacji polska gospodarka korzystnie wyróżnia się na tle innych krajów UE" - wskazała.

Także szefowa rządu zwróciła uwagę na konieczność współpracy różnych środowisk - biznesu, nauki i samorządu. "Od Państwa współdziałania zależy bowiem w wielkiej kierze rozwój gospodarki, na którym nam wszystkim tak bardzo zależy" - podkreśliła.

Uczestniczący w kongresie wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński wyraził przekonanie, że "polityka najlepiej służy ludziom, kiedy służy gospodarce i przedsiębiorczości". "My, Polacy, dobrze wiemy, a dzisiejszy świat to potwierdza - żaden MIG ani F-16 nie wygrywa z biedą. Z biedą wygrywa praca, gospodarka, przedsiębiorczość" - podkreślił i dodał, że wzrost PKB i polskiego eksportu jest w dużej mierze zasługą MŚP.

dbi86bz

Wicepremier powiedział, że dziś przed unijną gospodarką stoi wiele wyzwań - niskie tempo wzrostu, wysokie bezrobocie, nadmierny poziom zadłużenia państw członkowskich oraz pogarszająca się struktura demograficzna połączona z kryzysem migracyjnym. Piechociński ocenił, że problemy gospodarki UE - mimo wszystkich negatywnych aspektów - dla polskich firm stały się okazją do potwierdzenia własnych przewag konkurencyjnych.

Ocenił on, że mimo olbrzymiego sukcesu ostatniego ćwierćwiecza wciąż jest wiele do zrobienia - świat bowiem ucieka. Dziś łatwiej założyć firmę i zdobyć finansowanie, wyzwaniem jest zapewnienie warunków dla rozpoczynających działalność gospodarczą - wskazał.

Według Piechocińskiego najważniejszym wyzwaniem sektora MŚP jest potrzeba wprowadzenia innowacji. Chodzi nie tylko o modernizację techniczną, ale też zmianę postaw - gotowość do wysiłku i umiejętność do współdziałania.

Podczas inauguracji odtworzono adresowane do uczestników kongresu wystąpienie unijnej komisarz ds. rynku wewnętrznego i przemysłu Elżbiety Bieńkowskiej. Podkreśliła, że MŚP to ponad 90 proc wszystkich europejskich firm. Stanowiąc trzon gospodarki, mają jednak specyficzne potrzeby. Zapewniła, że Komisja Europejska dostrzega ich potencjał i stara się, by interesy tego sektora były odpowiednio reprezentowane. KE stara się umożliwić przedsiębiorcom łatwiejszy i tańszy dostęp do ochrony patentowej.

dbi86bz

"Odpowiedzią na wyzwania MŚP jest wspólny rynek UE. Dzisiejszy świat należy do wielkich gospodarek, takich jak USA, Chiny, Indie, Japonia. Europy nie stać dłużej na utrzymywanie rozdrobnionych rynków w poszczególnych państwach, bo razem stanowimy ponad 500 mln obywateli i tylko razem możemy śmiało konkurować z największymi" - przekonywała.

Komisarz dodała, że w przypadku MŚP trzeba zacząć od wprowadzenia jasnych i prostych zasad, zachęcania do rozszerzania działalności na inne państwa. Wszystko to ma być ujęte w nowej strategii rynku wewnętrznego, które Bieńkowska przedstawi pod koniec października. "Chcę postawić sprawę bardzo jasno - nie budujemy wspólnego rynku dla towarów i usług, budujemy go dla ludzi" - zaznaczyła i wyraziła przekonanie, że aby konkurować z potęgami, europejska gospodarka musi być bardziej elastyczna i innowacyjna.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to największe spotkanie sektora MŚP w Europie. W 50 panelach dyskusyjnych i innych wydarzeniach kongresu weźmie udział 6 tys. uczestników z 50 krajów, którzy będą rozmawiać o aktualnych trendach, zagrożeniach i perspektywach rozwoju sektora MŚP.

dbi86bz

Podziel się opinią

Share
dbi86bz
dbi86bz