Trwa ładowanie...
d3r6lwp

UKE: Aktywne karty pre-paid stanowiły 68% całkowitej liczby na koniec 2015 r.

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Liczba aktywnych kart pre-paid, czyli takich, które były wykorzystywane przez 3 ostatnie miesiące 2015 r. wyniosła 18,8 mln na koniec 2015 r., wynika z analizy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Aktywne karty stanowiły zatem ponad 68% całkowitej liczby kart pre-paid (bez uwzględniania kart typu machine-to-machine: M2M).

Share
d3r6lwp

"Na podstawie zebranych danych prezes UKE obliczył liczbę aktywnych kart pre-paid, czyli takich, które były wykorzystywane przez 3 ostatnie miesiące 2015 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ich liczba na koniec 2015 r. wyniosła 18,8 mln. Aktywne karty stanowiły zatem ponad 68% całkowitej liczby kart pre-paid (bez uwzględniania kart M2M) raportowanych do prezesa UKE w ramach corocznej sprawozdawczości" - czytamy w raporcie "Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce"

Z obliczeń prezesa UKE wynika, że w 2015 r. na rynku było ponad 8,8 mln tzw. "martwych dusz", czyli użytkowników, którzy nie wykonali i nie odebrali żadnego połączenia, nie wysłali/skutecznie odebrali SMS/MMS, ani nie łączyli się z internetem za pośrednictwem telefonu komórkowego w przeciągu 3 miesięcy. Urząd podkreśla, że podobną zależność zauważono w czerwcu 2012 r., kiedy to 8,6 mln kart SIM raportowanych przez operatorów stanowiły te, które nie są faktycznie użytkowane od co najmniej trzech miesięcy. "Tak więc na przestrzeni trzech lat rozbieżność pomiędzy wolumenem kart faktycznie używanych, a występujących w bazach operatorów utrzymała zbliżony poziom" - stwierdził UKE.

"Obliczone zostało również nasycenie, które poza użytkownikami post-paid i kartami M2M, uwzględnia jedynie aktywnych użytkowników usług przedpłaconych. Było ono niższe od nasycenia nominalnego o 23 pkt proc. i wyniosło 124%. W porównaniu do analogicznej analizy przeprowadzonej przez prezesa UKE w czerwcu 2012 r., wolumen kart SIM liczony zgodnie z tą metodologią zwiększył się o 5,9 mln" - czytamy w raporcie.

d3r6lwp

"Przeprowadzona analiza pokazuje, że istnieją pewne rozbieżności w danych zbieranych przez różne podmioty na temat liczby kart SIM funkcjonujących na polskim rynku. Różnice te w dużej mierze wynikają z przyjętych definicji i założeń metodologicznych. Wpływ na rozbieżności ma przede wszystkim kryterium aktywności użytkownika" - napisano dalej.

W przypadku całkowitej liczby kart SIM różnice w nasyceniu usługami sięgają ok. 16 pkt proc..Łączna liczba użytkowników waha się, w zależności od źródła danych od 50,2 mln do 56,6 mln. Ponadto zauważalne są pewne rozbieżności dotyczące obecnego trendu na rynku.

"Dane ze sprawozdawczości prezesa UKE oraz GUS wskazują na zmianę dotychczasowych tendencji na rynku. Po stałym wzroście liczby użytkowników, w 2015 r. nastąpił nieznaczny ich spadek. Tendencja ta nie jest z kolei widoczna w przypadku danych Komisji Europejskiej oraz Analysys Mason" - czytamy w materiale.

Według danych UKE, w 2015 r. podobna liczba użytkowników korzystała z usług pre-paid jak i post-paid. W sumie na rynku było dostępnych 56,6 mln kart SIM (wliczając w to karty M2M). Nasycenie usługami telefonii ruchomej kształtowało się na poziomie 147%, czyli o blisko 4 pkt proc. mniej niż w roku 2014.

d3r6lwp

"Według danych Komisji Europejskiej w 2015 r. większość kart SIM na polskim rynku stanowiły karty post-paid (29,5 mln). Z kolei z usług pre-paid korzystało 20,7 mln użytkowników. W sumie na rynku było dostępnych ponad 50,2 mln kart SIM (wliczając w to karty M2M). Nasycenie usługami ogółem kształtowało się na poziomie 131%" - czytamy dalej.

Według danych Analysys Mason, w 2015 r. na rynku polskim funkcjonowało około 56,5 mln kart SIM (wliczając w to również karty M2M). Wynik ten przełożył się na nasycenie usługami telefonii ruchomej na poziomie 147%. Karty pre-paid stanowiły około 46% wszystkich kart SIM wykorzystywanych w 2015 r.

Zakres zbieranych przez Analysys Mason danych na temat liczby kart SIM obejmuje wszystkie aktywne karty, włączając w to karty M2M i mobilny dostęp do Internetu. Wykluczeni są użytkownicy, których konta nie były używane od 3 miesięcy.

Według danych GUS w 2015 r. w Polsce było w sumie około 56,2 mln kart SIM. Nasycenie usługami telefonii ruchomej kształtowało się na poziomie 146%. Był to wynik niższy o 4 pp. od osiągniętego rok wcześniej. W 2015 r. przeważali użytkownicy usług post-paid, których udział w ogólnej bazie klientów wyniósł 52%, przypomniał też UKE.

(ISBnews)

d3r6lwp

Podziel się opinią

Share
d3r6lwp
d3r6lwp