Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7

UKE chce jak najszybciej rozdysponować wolne zasoby częstotliwości 1800 MHz

08.08. Warszawa (PAP) - Urząd Komunikacji Elektronicznej chce jak najszybciej rozdysponować wolne zasoby częstotliwości z pasma 1800 MHz. Plany UKE przewidują też przydzielenie w...
Share
d4bp3e7

08.08. Warszawa (PAP) - Urząd Komunikacji Elektronicznej chce jak najszybciej rozdysponować wolne zasoby częstotliwości z pasma 1800 MHz. Plany UKE przewidują też przydzielenie w 2013 roku częstotliwości z pasm 800 MHz i 2600 MHz w ramach aukcji - podał Urząd w komunikacie na temat wyników konsultacji przetargu na 1800 MHz.

UKE podał, że w toku ogłoszonych z końcem maja konsultacji w sprawie warunków przeprowadzenia przetargu na pięć rezerwacji częstotliwości z pasma 1800 MHz, przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju mobilnych usług telekomunikacyjnych wpłynęło 21 stanowisk.

"Zgłaszane opinie dotyczyły głównie: warunków uczestnictwa w przetargu, ilości składanych ofert i procedury ich oceny przez komisję przetargową (szczególnie kryterium zachowania warunków konkurencji, wiarygodności uczestników przetargu i deklarowanych przez nich zobowiązań), jak również sposobu podziału dostępnych częstotliwości oraz wydłużenia okresu rezerwacji" - napisano.

d4bp3e7

"Mając na uwadze zgłaszane przez operatorów opinie związane z malejącą pojemnością sieci radiowych, prezes UKE postanowił o jak najszybszym rozdysponowaniu wolnych zasobów częstotliwości z pasma 1800 MHz. Dodatkowo plany UKE przewidują przydzielenie w 2013 roku częstotliwości z pasm 800 MHz i 2600 MHz w ramach aukcji" - dodano.

UKE podał, że w treści dokumentacji zmianie ulegnie wzór, na podstawie którego przyznawana będzie punktacja z tytułu kryterium zachowania warunków konkurencji.

Zdaniem prezes UKE połączenie posiadanych zasobów z pasma 900 MHz z będącymi przedmiotem przetargu częstotliwościami z pasma 1800 MHz będzie korzystne dla rozwoju konkurencji na rynku mobilnych usług telekomunikacyjnych.

"Warunki przetargu będą umożliwiały wykorzystanie udostępnianego zasobu częstotliwości jako impulsu rozwojowego zarówno w zakresie upowszechnienia nowych technologii, jak i organizacji rynku i rozwoju konkurencji. Podmioty, które posiadają już rezerwację częstotliwości przeznaczonych na realizację mobilnych usług telekomunikacyjnych, będą miały szansę rozszerzenia wykorzystywanego zasobu częstotliwości celem wdrożenia nowych technologii. Jednocześnie warunki przetargu będą stwarzały szansę podjęcia działalności dla nowych i wiarygodnych podmiotów planujących w Polsce rozpoczęcie świadczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes UKE, Magdalena Gaj.

d4bp3e7

UKE podał, że po przeprowadzeniu przetargu rezerwacja częstotliwości będzie dokonana, biorąc pod uwagę ewentualne stanowiska wyłonionych podmiotów zawarte we wnioskach o rezerwację, które mogą m.in. dotyczyć dokonania przydziału konkretnych zakresów częstotliwości w sposób zapewniający przyległość bloków częstotliwości podmiotu wyłonionego w przetargu.

"Podzielam stanowiska z konsultacji, że w celu poprawy efektywności wykorzystywania zasobów pasma 1800 MHz należałoby przeprowadzić refarming częstotliwości, tak aby zapewnić podmiotom posiadającym rezerwacje w tym paśmie w miarę ciągłe bloki częstotliwości. Jednakże takie nasze działanie wymagałoby zgodnego wniosku wszystkich operatorów posiadających rezerwacje w paśmie 1800 MHz" - powiedziała Gaj.

Prezes UKE postanowiła też o wydłużeniu okresu na jaki zostanie udzielona rezerwacja z 10 na 15 lat. Również termin na składanie ofert w przetargu zostanie wydłużony i będzie wynosił minimum 60 dni.

"Ustalając pułap zaangażowania inwestycyjnego Prezes UKE uwzględnił wyniki analizy danych przedstawianych w sprawozdaniach przedsiębiorców telekomunikacyjnych w latach 2009 - 2011, z których wynika, że nawet kwota 100 mln zł w skali roku nie stanowi bariery dla podmiotów prowadzących inwestycje na rynkach telekomunikacyjnych. Kwota ta zwiększa prawdopodobieństwo, iż rezerwacja częstotliwości po przeprowadzonym przetargu zostanie dokonana na rzecz podmiotu wiarygodnego, o co wielokrotnie postulowali uczestnicy rynku telekomunikacyjnego" - napisano w komunikacie.

"Dodatkowo termin obowiązkowego rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług telekomunikacyjnych z ich wykorzystaniem będzie określony na nie później niż 12 miesięcy od daty otrzymania rezerwacji częstotliwości" - dodano. (PAP)

pel/ jtt/

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7