Trwa ładowanie...
d2vfo49

Ulgi podatkowe 2010. Zobacz, co możesz odliczyć w tym roku

Rozliczanie podatków niejednego przyprawia o ból głowy. Czas o nim pomyśleć zawczasu. Z naszym poradnikiem dowiesz się, jak płacić państwu mniejszą daninę. Z jakich ulg możesz skorzystać w 2010. Jakie są różnice w porównaniu z 2009 rokiem. I co z tego wynika dla ciebie.
Share
Ulgi podatkowe 2010. Zobacz, co możesz odliczyć w tym roku
Źródło: WP.PL, Fot: Jan Kaliński
d2vfo49

Za 2010 rok, podobnie jak za 2009, będziemy rozliczać się według progresywnej skali podatkowej. Osoby zarabiające poniżej 85 528 zł zapłacą 18 proc. podatek pomniejszony o kwotę 556,02 zł. Ci, którzy zarabiają powyżej 85 528 zł, czyli więcej niż 7083 zł miesięcznie, zapłacą 14 839,02 zł podatku plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.
Zarobki, od których nie trzeba płacić podatku, to 3091 zł rocznie. Skala podatkowa w 2010 jest identyczna jak w 2009 roku.

Deklarację można szybko i za darmo wypełnić dzięki darmowemu programowi e-pity2010.

d2vfo49

W 2010 roku Ministerstwo Finansów chce umożliwić składanie kolejnych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Za pomocą systemu e-Deklaracje będzie można przekazać fiskusowi zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

*Masz dzieci, masz szczęście - ulga na dzieci *

Dzieci to szczęście, także pod względem podatkowym. Ulga na dzieci to najpopularniejsze odliczenie stosowane przez Polaków. W 2008 roku skorzystało z niej ponad 4,2 mln podatników, odliczyli 6 mld zł za 6,4 mln dzieci. Średnio odliczenie na jedno dziecko wyniosło 951 zł.

Ulgi podatkowe - wszystko co musisz wiedzieć
Zasady ulgi w 2010 roku są takie same jak w 2009. Czyli dużo mniej korzystne niż we wcześniejszych latach. Na każde dziecko możemy odpisać od podatku 1112,04 zł - czyli tyle samo co za 2009 rok. Przy dwójce dzieci limit wzrasta do 2224,08 zł. Przy trójce do 3336,12 zł.

d2vfo49

Według fiskusa ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcje prawnego opiekuna (o ile dziecko z nim mieszkało) lub pełnił funkcję rodziny zastępczej. Dotyczy to również osób sprawujących opiekę zastępczą lub opiekę prawną nad dzieckiem (np. dziadków).

Ulga przysługuje na wszystkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, ale tylko jeśli zarobki młodego człowieka nie przekraczają 3091 zł, oraz na dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Złą wiadomością jest to, że limit ulgi ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc opieki przysługuje mu 1/12 ulgi. Oznacza to, że jeśli np. pani Małgorzata urodziła dziecko w listopadzie, od podatku będzie mogła odpisać sobie tylko 185,34 zł (czyli 2/12 całej ulgi). Dzień miesiąca, w którym urodziło się dziecko, nie ma już znaczenia. Podobnie ulga działa w przypadku dzieci, które w ciągu roku przestają być, w myśl ustawy, na utrzymaniu rodziców. Takie zasady obowiązują od 2009 roku i będą również ważne przy rozliczaniu się z podatków za 2010 rok.

A co jeśli rodzice się rozwodzą? Byłym małżonkom przysługuje tylko jedna ulga. Mogą się nią podzielić proporcjonalnie do czasu opieki nad dziećmi.

d2vfo49

W sieci odpisów - ulga za internet

Drugim najpopularniejszym odpisem jest ulga internetowa, a dokładnie za wydatki ponoszone z tytułu użytkownika sieci Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika. W 2008 roku z ulgi skorzystało 3,2 mln podatników.

Każdy może odpisać od dochodu maksymalnie 760 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba mieć faktury VAT od dostawcy usług internetowych wystawione na swoje nazwisko. Należy więc zbierać je już od początku roku. Limit od wprowadzenia ulgi nie zmienił się ani o złotówkę. Na szczęście jeśli w miejscu zamieszkania z Internetu korzystają dwie osoby (np. mąż i żona), obie mogą odpisać od podatku koszty związane z internetem.

Dlaczego ulga na internet nie ma sensu? »

d2vfo49

Przykładowo pan Jan i pani Małgorzata mają wspólne mieszkanie, razem płacą 1440 zł (czyli 120 zł miesięcznie) za dostęp do sieci. W takim przypadku jedno z nich może odliczyć pełną kwotę 760 zł, a drugie różnicę 1440 - 760, czyli 680 zł. Jest jednak warunek. Rachunek musi być wystawiony na obie osoby, które chcą skorzystać z ulgi.

A co z Internetem mobilnym? W końcu coraz więcej osób korzysta z Internetu w komórce czy modemów operatorów komórkowych. Tu niestety sprawa nie jest w pełni rostrzygnięta. Warunkiem uzyskania ulgi jest korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania. A udowodnienie tego, że z Internetu w komórce korzystałeś w domu, nie będzie proste... W tym przypadku wszystko zależy od interpretacji konkretnego urzędu skarbowego i warunków, w jakich korzystało się z sieci.

Na szczęście są już konkretne rozwiązania w tej sprawie. Zmiany będą się odnosić do rozliczenia dochodów osiągniętych w 2011 r. W rozliczeniach za 2011 wystarczy dowód wpłaty. Zakłada tak nowelizacja ustawy o PIT, która wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.

*Polska, kraj darczyńców - ulga od darowizny *

d2vfo49

Bycie szlachetnym się opłaca. Fiskus w 2010 r. przewidział cały katalog ulg. Zasady są takie same jak w rok wcześniej. Podstawowa ulga za darowizny daje prawo do odpisania od dochodu wydatków na szlachetne cele do 6 proc. rocznego dochodu.

Przykładowo pan Jan zarabia 3000 zł miesięcznie. Roczny dochód wyniesie więc 36 000 zł. Dzięki uldze na darowizny może odpisać maksymalnie 2160 zł. Oczywiście tylko jeśli w ciągu roku przeznaczy datki przynajmniej takiej wysokości.

By uzyskać ulgę, musisz mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Zaświadczenie nie wystarczy! W zeznaniu podatkowym, oprócz kwoty, musisz podać nazwę i adres obdarowanej instytucji.

Co jednak jeśli zamiast gotówki przekazujemy dary rzeczowe, jedzenie, ubranie, itd.? Nie ma problemu. One też podlegają uldze. W zeznaniu rocznym trzeba wpisać ich wartość rynkową. Oczywiście do odliczenia niezbędny jest paragon lub faktura, potwierdzający wartość darowizny.

d2vfo49

Według ustawodawcy darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. 6-procentowy limit nie obowiązuje w przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Czyli pieniądze przeznaczone na prowadzone przez kościół hospicjum, noclegownie czy stołówkę można odpisywać od dochodów w dowolnym wymiarze. Nawet 100 proc. dochodu! Według prawa kościelnego, dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi może być zwykłe zaświadczenie wystawione przez obdarowywaną instytucję. Lepiej jednak postarać się o dowód wpłaty takiej darowizny.

*Krew się poleje - ulga za krew *

Jako darowiznę fiskus traktuje również krew. Honorowi dawcy mogą liczyć na taką samą ulgę jak inni ze szlachetnym sercem. Kwotę w drodze rozporządzenia ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Trzeba jednak pamiętać, że dar krwi uznawany jest za zwykłą darowiznę i podlega 6-proc. limitowi.

W formularzach PIT próżno szukać specjalnej rubryki przeznaczonej na wpisanie oddanych litrów. Określoną sumę w złotych trzeba wpisać w rubryce przeznaczonej na odpis za darowizny.

Dla dotkniętych przez los - ulga rehabilitacyjna

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z licznych ulg na różne wydatki. Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł. Zasady przyznawania i wysokość ulg za 2010 rok są takie same jak w 2009.

Osoby niepełnosprawne będą mogły odliczyć wydatki na rehabilitację, takie jak np. zapłata za pobyt w sanatorium lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy za zabiegi rehabilitacyjne. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest, by podatnik miał zaświadczenie o niepełnosprawności albo decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności.

Popularnym odliczeniem, z którego mogą skorzystać niepełnosprawni, jest ulga na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Odliczenie dotyczy tylko wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie. Jeśli więc pan Jan wydał w lutym na leki 300 zł, to do odliczenia ma tylko 200 zł.

Kolejnym wydatkiem, o który można pomniejszyć podatek, jest opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczanych do I grupy inwalidztwa. W tym przypadku roczny limit odliczenia to 2280 zł.

Taką samą mogą odliczyć osoby niewidome utrzymujące psa przewodnika oraz użytkownicy samochodu osobowego, który służy do potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Auto musi być własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa. Samochodowa ulga przysługuje też podatnikowi mającemu na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia.

Dla żyjących na kredyt - ulga odsetkowa

W 2010 roku wciąż dostępna jest ulga odsetkowa. Jednak funkcjonuje ona tylko w ramach tzw. praw nabytych. Możliwość odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu przysługuje tylko osobom, które wzięły kredyt przed 1 stycznia 2007 r. Z ulgi można korzystać do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt, ale nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r. W 2008 roku z ulgi skorzystało blisko 150 tys. Polaków.

Z roku na rok limit odliczenia jest coraz większy. W zeznaniach za 2010 rok podatnicy mogą odliczyć od dochodu spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu mieszkaniowego w wysokości 264 810 zł, jeszcze w 2008 roku było to tylko 212 870 zł. Jeśli kredyt jest wyższy niż stanowi limit, od podatku można odliczyć taką część odsetek, która przypada na część kredytu mieszczącą się w ustawowej sumie. Jest jednak pewien haczyk wyższych limitów. Jeśli dom lub mieszkanie, na które był zaciągnięty kredyt, zostało oddane do użytku np. w 2008 roku, do odliczenia liczy się limit obowiązujący w tamtym roku.

Przykładowo jeśli pan Jan wziął kredyt na 300 000 zł w 2006 roku, a mieszkanie zostało oddane w 2008 roku, to limit ulgi w jego przypadku wynosi 212 870 zł, czyli ok. 71 proc. I taki właśnie procent odsetek może odliczyć od podatku.

Jeśli pani Małgorzata wzięła taki sam kredyt w 2006 r., ale budowa jej nieruchomości zakończyła się dopiero w 2010, to będzie mogła zastosować aktualny limit - czyli 264 810 zł. Dzięki temu będzie mogła odliczyć 88 proc. odsetek.

Ulgi podatkowe - wszystko co musisz wiedzieć
*Na powrót, na kasę - ulgi inne *

Oprócz najpopularniejszych odliczeń, fiskus daje możliwość zmniejszenia obciążenia m.in. podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym dochody poza terytorium Polski. To tzw. ulga na powrót.

Kolejna ulga w PIT na 2010 r. dotyczy wydatków poniesionych na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Wynosi ona maksymalnie 30 proc. poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 11 340 zł. Z tej ulgi jednak będą mogli skorzystać tylko ci, którzy nabyli do niej prawo przed 1 stycznia 2002 r.

Inna ulga, w ramach tzw. praw nabytych, przysługuje osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, które poniosły wydatki z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej. Ulga dotyczy tylko wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed 1 stycznia 2007.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2010 r.

Jan Kaliński
Wirtualna Polska

d2vfo49

Podziel się opinią

Share
d2vfo49
d2vfo49