Trwa ładowanie...
d2584tq
d2584tq
espi

UNIBEP S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Unibep S.A. w roku obrotowym 2015 (3/2015)

UNIBEP S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Unibep S.A. w roku obrotowym 2015 (3/2015)
Share
d2584tq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych Unibep S.A. w roku obrotowym 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (?Emitent?) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015: 1. Skonsolidowane raporty kwartalne: ? Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015r. zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2015r. ? Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015r. zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2015r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2015r. 3. Raporty Roczne: ? Jednostkowy raport roczny za rok 2014 zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2015r. ? Skonsolidowany roczny za rok 2014 zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2015r. W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd Unibep S.A. informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2015 roku: ? od 1 maja 2015r. do 15 maja 2015r. (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.; ? od 30 października
2015r. do 13 listopada 2015r. - (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2015r.; ? od 20 stycznia 2015r. do 20 marca 2015r. (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2014 (jednostkowy i skonsolidowany); ? od 31 lipca 2015r. do 31 sierpnia 2015r. - (do momentu publikacji raportów okresowych) - okres zamknięty związany z publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2015r. (jednostkowy i skonsolidowany); Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany
raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym UNIBEP S.A. nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku. Ponadto Emitent informuje, iż rezygnuje z publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2584tq

Podziel się opinią

Share
d2584tq
d2584tq