Trwa ładowanie...
d2ohoo4

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich. (1/2013)

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich. (1/2013)

Share
d2ohoo4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Unibep podpisał umowę na budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP SA (Emitent) informuje iż w dniu 28.01.2013 podpisał umowę na roboty budowlane związane z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa ? m. Nowogród. Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Roboty wykonywane będą na odcinkach o łącznej długości 18,279 km. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: wykonanie nowej nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, wybudowanie chodnika, budowę zatok autobusowych, budowę skrzyżowań z drogami bocznymi, wykonanie ekranów akustycznych. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi: 35 960 704,8 PLN netto. Termin realizacji inwestycji: 30.10.2014r. Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia ? tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Wskazana umowa nie spełnia kryterium
znaczności. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

| | | UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | UNIBEP S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 17-100 | | Bielsk Podlaski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3 maja | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (+48 85) 731 80 00 | | (+48 85) 730 68 68 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@unibep.pl | | www.unibep.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 543-02-00-365 | | 000058100 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

Podziel się opinią

Share
d2ohoo4
d2ohoo4