Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację zespołu mieszkaniowego w Warszawie, przy ul. Bu ...

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację zespołu mieszkaniowego w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Unibep podpisał umowę na realizację zespołu mieszkaniowego w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13.03.2015 podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego ?Dom pod Zegarem? w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej. Zamawiającym jest Spółka Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Bukowińskiej w Warszawie. W budynku o wysokości od 8 do 11 kondygnacji naziemnych znajduje się 226 mieszkań i 9 lokali usługowych. Mieszkańcy do dyspozycji będą mieli 236 stanowisk parkingowych w 3- kondygnacyjnym garażu podziemnym pod budynkiem. Termin realizacji przedmiotu Umowy: I kwartał 2015 ? III kwartał 2016. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy wynosi: 59 353 000 PLN netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia kar umownych m.in. w przypadkach opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub odstąpienia od Umowy, przy czym maksymalna wysokości kar
umownych jaka może zostać naliczona ze wszystkich tytułów została ograniczona do wysokości 10% Wynagrodzenia netto. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Wskazane powyżej postanowienia odnośnie kar umownych stanowią standardowe i powtarzalne zapisy w umowach zawieranych z Dom Development S.A. Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia ? tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Opisana powyżej umowa nie spełnia kryterium znaczności. Jednocześnie w okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z Dom Development S.A. trzy umowy na wykonanie robót budowalnych o których Spółka informowała w raportach bieżących odpowiednio 33/2014, 46/2014 oraz 6/2015. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx