Trwa ładowanie...
d3vwi18
espi

UNIBEP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 ...

UNIBEP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r oraz badania sprawozdań finansowych za rok 2013. (32/2013)

Share
d3vwi18

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r oraz badania sprawozdań finansowych za rok 2013. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r., badania sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za rok 2013 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za 2013r. Wybranym podmiotem jest firma PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent informuje, że w bieżącym roku korzystał z usług świadczonych przez wybrany podmiot do badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 r. Emitent informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Umowa ma być zawarta na okres przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwi18

| | | UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | UNIBEP S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 17-100 | | Bielsk Podlaski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3 maja | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 731 80 00 | | 085 730 68 68 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@unibep.pl | | www.unibep.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 543-02-00-365 | | 000058100 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwi18

Podziel się opinią

Share
d3vwi18
d3vwi18