Trwa ładowanie...
d17wbg5
espi

UNIBEP S.A. - Zakup 100% udziałów w spółce "Galeria Kutno" Sp. z o.o. w Warszawie (45/2010)

UNIBEP S.A. - Zakup 100% udziałów w spółce "Galeria Kutno" Sp. z o.o. w Warszawie (45/2010)

Share
d17wbg5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup 100% udziałów w spółce "Galeria Kutno" Sp. z o.o. w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 r. podpisał umowę z Panem Wojciechem Ciechulskim dotyczącą nabycia 100% udziałów (tj. 10 udziałów) spółki "Galeria Kutno" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")."Galeria Kutno" Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu centrum handlowego położonego w Kutnie, woj. łódzkie.Szacowana powierzchnia użytkowa planowanej inwestycji to około 18 tys. m2 oraz około 450 miejsc postojowych.Wg planów Emitenta, realizacja inwestycji rozpocznie się na przełomie II i III kwartału 2011 roku., a jej zakończenie planowane jest na I/II kwartał roku 2012 .Udziały zostały nabyte ze środków własnych Emitenta.Cena zakupionych przez UNIBEP S.A. udziałów została określona na nie więcej niż 3.500.000 PLN. Ostateczna cena jest uzależniona od spełnienia przez sprzedającego wszystkich warunków umownych.Nie istnieją żadne powiązania kapitałowa ani osobowe pomiędzy sprzedającym a kupującym.Wartość zakupionych aktywów nie
przekracza 1.000.000 EUR.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

| | | UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | UNIBEP S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 17-100 | | Bielsk Podlaski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3 maja | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 731 80 00 | | 085 730 68 68 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@unibep.pl | | www.unibep.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 543-02-00-365 | | 000058100 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

Podziel się opinią

Share
d17wbg5
d17wbg5