Trwa ładowanie...
d4kgx1i
espi

UNIBEP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy budownictwa mieszkaniowego ? inwestycja "Cynamonowy Dom" w...

UNIBEP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy budownictwa mieszkaniowego ? inwestycja "Cynamonowy Dom" w Warszawie (40/2011)
Share
d4kgx1i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy budownictwa mieszkaniowego ? inwestycja "Cynamonowy Dom" w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 listopada 2011 r. (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 07.11.2011 r.) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej "Cynamonowy Dom" położonej w Warszawie przy ul. Cynamonowej. Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" z siedzibą w Warszawie. Inwestycja "Cynamonowy Dom" stanowić będzie wielkomiejską zabudowę wielorodzinną z usługami i dwupoziomowymi parkingami podziemnymi. Planowana wielkość inwestycji to: powierzchnia całkowita ok. 40 tys. m2, powierzchni użytkowej mieszkań ok. 15 tys. m2. Planowana liczba mieszkań: 236. Planowana liczba lokali użytkowych: 25. Liczba miejsc parkingowych: 484. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi: 94 986 000 PLN netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Termin realizacji umowy: 8.11.2011 ? 30.06.2013 r. Warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zamawiające ma prawo dochodzić od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowania z
tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania inwestycji. Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia ? tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Wskazana umowa spełnia kryterium znaczności. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kgx1i

Podziel się opinią

Share
d4kgx1i
d4kgx1i