Trwa ładowanie...
d22gc5o

UNIMA 2000 S.A - Wybór biegłego (23/2012)

UNIMA 2000 S.A - Wybór biegłego (23/2012)

Share
d22gc5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIMA 2000 S.A | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §17 pkt.5 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za I półrocze 2013 oraz do badania jednostkowego sprawozdania finansowych Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2013 rok. Dane podmiotu: BDI AUDYT Sp. z o.o; 31-444 Kraków; ul. Śliczna 30 lok.47 . Wpis KIBR na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3036. Spółka BDI Audyt badała sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za lata 2006-2009 .Jest też audytorem wybranym do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spólki i Grupy Kapitałowej za rok 2012 ./ Rap. bieżący 5/2012/ Umowa z ww. audytorem zostanie zawarta na okres przeglądu półrocznych sprawozdań
finansowych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2013. Podstawa prawna przekazania informacji: § 5 ust.1 pkt. 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z póź. zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

| | | Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | UNIMA 2000 S.A | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-866 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Skarżyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (12) 298 05 11 | | (12) 298 05 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | unima2000@unima2000.com.pl | | unima2000.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 677-20-87-174 | | 351570688 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu
2012-11-28 Jolanta Matczuk Czlonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

Podziel się opinią

Share
d22gc5o
d22gc5o