Trwa ładowanie...
d4n1fww
espi

UNIMOT - Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania skonsolidowanego. (77/2014) - EBI

UNIMOT - Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania skonsolidowanego. (77/2014)

Share
d4n1fww
NEW CONNECT
Raport EBI nr 77 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania skonsolidowanego.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Spółka", "Emitent") powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu w dniu 01 grudnia 2014 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Unimot S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest Primefields Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, - wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3503. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n1fww

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Przemysław Podgórski Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n1fww

Podziel się opinią

Share
d4n1fww
d4n1fww