Trwa ładowanie...
dd5l09a

UNIMOT - Przychody netto ze sprzedaży w grudniu 2014 r. - wstępne dane (1/2015) - EBI

UNIMOT - Przychody netto ze sprzedaży w grudniu 2014 r. - wstępne dane (1/2015)

Share
dd5l09a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży w grudniu 2014 r. - wstępne dane | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu grudniu 2014 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w grudniu 2014 r. w ujęciu jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 50 785 tys. zł. Wartość przychodów netto za 12 miesięcy 2014 r. to 664 622 tys. zł. Przychody uzyskane w miesiącu poprzednim były wyższe i wynosiły 77 448 tys. zł. Niższe przychody w miesiącu grudniu 2014 r. wynikają z mniejszej sprzedaży produktów i obniżenia cen towarów pod koniec 2014 roku. Poziom przychodów w grudniu 2014 r. jest wyższy o ponad 158% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (19 669 tys. zł ? grudzień 2013 r.). Porównując wartości narastające, obejmujące okres od stycznia do grudnia, należy zauważyć wzrost przychodów rok do roku ? wzrost o ok. 120% (przychody za 12 miesięcy 2013 r. wyniosły 302 170 tys. zł). Wyższy poziom przychodów w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego wynika głównie z rozszerzenia oferty produktowej Spółki o hurtową sprzedaż oleju napędowego oraz z intensyfikacji sprzedaży biopaliw. Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd5l09a

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Przemysław Podgórski Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd5l09a

Podziel się opinią

Share
dd5l09a
dd5l09a