Trwa ładowanie...
d3nuv61

UNIMOT - Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2015 r. - wstępne dane (8/2015) - EBI

UNIMOT - Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2015 r. - wstępne dane (8/2015)

Share
d3nuv61
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2015 r. - wstępne dane
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu styczniu 2015 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w styczniu 2015 r. w ujęciu jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 72 280 tys. zł. Przychody uzyskane w miesiącu styczniu były o 41,7% wyższe niż w miesiącu poprzednim (grudzień 2014 r. ? 51 010 tys. zł.) oraz o ponad 213% wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku (styczeń 2014r. - 23 067 tys. zł.). Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nuv61

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Przemysław Podgórski Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nuv61

Podziel się opinią

Share
d3nuv61
d3nuv61