Trwa ładowanie...
d2csofa

UNISYSTEM FIZ SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przyp...

UNISYSTEM FIZ SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (1/2013)

Share
d2csofa
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2012-12-28 2012-11-30
Wartość aktywów netto 31 076 196,51 31 316 301,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 1 037,53 1 045,55
Raport dotyczy wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-01-02 | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FIZ SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | | Union Investment TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.union-investment.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d2csofa

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-01-02 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu
2013-01-02 Dariusz Lasek Prokurent

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2csofa

Podziel się opinią

Share
d2csofa
d2csofa