Trwa ładowanie...
d2jg3gk
uokik

UOKiK: kara dla Forminx Finance (komunikat)

...

Share
d2jg3gk

15.11. Warszawa - UOKiK informuje:

Konsumenci, którzy pożyczają pieniądze za pośrednictwem Forminx Finance nadal nie są informowani m.in. o całkowitym koszcie kredytu, łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, jak również nie znają sposobu zabezpieczenia ich umowy w dniu jej podpisania - stwierdził Prezes UOKiK. Za niewykonanie prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu na spółkę została nałożona kara ponad 520 tys. zł.

W czerwcu 2007 roku Prezes UOKiK zakwestionował praktyki stosowane przez udzielającą szybkich pożyczek spółkę Forminx Finance. Zastrzeżenia dotyczyły naruszenia obowiązku informacyjnego - spółka w umowach zawieranych z konsumentami nie informowała w sposób prawidłowy m.in. o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, zabezpieczeniu pożyczki. Ponadto, Urząd ustalił, że spółka nie wliczała opłaty przygotowawczej do kosztów kredytu. Prezes UOKiK nakazał zaprzestanie stosowania sprzecznych z prawem praktyk. Spółka odwołała się od tego rozstrzygnięcia, ale sąd podtrzymał stanowisko Urzędu. Decyzja stała się prawomocna.

d2jg3gk

Prezes Urzędu stwierdził, że udzielająca szybkich pożyczek spółka Forminx Finance nie wykonała prawomocnej decyzji UOKiK z 2007 roku. Nałożona kara to 523 472 zł. Decyzja nie jest ostateczna. Kwestionowana praktyka trwa od 2006 roku. Prezes UOKiK, badając wykonanie prawomocnej decyzji w sprawie Forminx Finance, sprawdzał czy przedsiębiorca zmienił wzorce umów, czy może nadal stosuje sprzeczne z prawem postanowienia. Maksymalna kara za niezastosowanie się do rozstrzygnięcia Urzędu to 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Urząd ustalił, że konsumenci zawierający umowy z Forminx Finance nadal nie są rzetelnie informowani o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, sposobie zabezpieczenia pożyczki, łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji. Ponadto spółka wbrew prawu nadal nie wlicza opłaty przygotowawczej do całkowitego kosztu kredytu - w związku z tym koszt przedstawiany konsumentowi jest znacznie niższy od rzeczywistego. Potwierdza to materiał dowodowy zebrany przez Prezesa Urzędu w toku prowadzonego postępowania. W konsekwencji, konsument, nie wiedząc ile w rzeczywistości będzie go kosztował kredyt, nie jest w stanie porównać ofert innych przedsiębiorców oraz świadomie podjąć decyzji o pożyczce.

To nie pierwsza kara, którą Prezes Urzędu nałożył na Forminx Finance. Za nieudzielenie informacji żądanych przez UOKiK podczas prowadzonego postępowania na spółkę zostały nałożone sankcje: 150 tys. zł w 2010 roku, 198 015 zł w 2011 roku. Decyzja z 2011 r. jest już prawomocna.

Delegatura UOKiK w Warszawie na bieżąco monitoruje podmioty udzielające pożyczek, których działalność budzi wątpliwości co do zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa.

d2jg3gk

Jednocześnie Urząd przypomina, że 18 grudnia wchodzi w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Umowy zawarte przed tym dniem będą regulowały dotychczasowe zasady:

- pożyczając do tego czasu kwoty do 80 tys. zł, konsumenci podlegają przepisom "starej" ustawy o kredycie konsumenckim;

- z zawartej umowy można zrezygnować w ciągu 10 dni;

- kontrakt powinien określać m.in. całkowity koszt kredytu, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, wszystkie opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem - abyś wiedział, za co płacisz;

d2jg3gk

- jeżeli umowa nie zawiera wymaganych informacji, konsument ma prawo zamienić swój kredyt w tzw. kredyt darmowy. Musi tylko złożyć na piśmie odpowiednie oświadczenie pożyczkodawcy. Można to zrobić osobiście albo wysyłając oświadczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W takiej sytuacji, konsument zobowiązany jest do zwrotu kredytu bez oprocentowania i innych kosztów należnych instytucji finansowej (płaci jednak za ustanowienie zabezpieczenia kredytu, a także za jego ubezpieczenie) w terminie ustalonym w umowie;

- umowa powinna określać także sposób jej zabezpieczenia - akceptacja sposobu zabezpieczenia przez pożyczkodawcę dopiero po podpisaniu umowy przez konsumenta może stworzyć sytuację, w której wskazane w umowie zabezpieczenie okaże się niewystarczające dla pożyczkodawcy, a konsument, chcąc odstąpić od umowy, nie odzyska wpłaconych pieniędzy;

- pobierana na wczesnym etapie opłata przygotowawcza oraz inne koszty związane z udzieleniem pożyczki nie mogą być wyższe niż 5 proc. wartości kredytu. Warto pamiętać, że jeżeli konsument zrezygnuje z pożyczki, straci wpłaconą opłatę przygotowawczą. Przepada one także wtedy, gdy odstąpimy od umowy;

- maksymalne oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć w skali roku czterokrotności poziomu stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. W tej chwili to 24 proc.;

d2jg3gk

- gdy nie rozumiemy postanowień umowy, poprośmy o pomoc rzecznika konsumentów. Pomoc jest udzielana także pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707 od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

d2jg3gk

Podziel się opinią

Share
d2jg3gk
d2jg3gk